siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

24 червня 2020

Державне регулювання виробництва кормів та кормових добавок

Головне управління Держпродспоживслужбив Запорізькій областіУ зв’язку з набранням 20.01.2020р. чинності Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» і надходженням звернень суб’єктів господарської діяльності щодо видачі експлуатаційних дозволів операторам ринку з виробництва та/або обігу кормів, Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області інформує:

Станом на сьогоднішній день в Запорізькій області на обліку знаходиться 24 оператори ринку з виробництва та/або обігу кормів, яких можна умовно поділити на такі категорії:

  1. Потребують отримання експлуатаційного дозволу на потужності (об’єкти) з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів – на підставі вимог п.1 ч.1 ст.50 Закону України «Про ветеринарну медицину»;

  2. Потребують отримання експлуатаційного дозволу на потужності (об’єкти) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження (до яких також відносяться побічні продукти тваринного походження, що призначені для кормових цілей в переробленому та / або неперероленому вигляді) – на підставі вимог п.4 ч.1 ст.50 Закону України «Про ветеринарну медицину»;

  3. Потребують отримання експлуатаційного дозволу на потужності (об’єкти) з виробництва та/або обігу кормових добавок; преміксів, виготовлених з використанням кормових добавок; виробництва з метою введення в обіг або лише для власного господарства кормових сумішей з використанням кормових добавок або преміксів - на підставі вимог ст.14 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів»;

  4. Оператори ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу відповідно до Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», що зобов’язані повідомити компетентний орган про потужності, які вони мають намір використовувати на будь-якій стадії виробництва та/або обігу кормів, з метою їх державної реєстрації (пройти процедуру державної реєстрації) - на підставі вимог ст.14 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів».

У Головного управління Держпродспоживслужи в Запорізькій області є законодавчо – обґрунтовані підстави для надання адміністративних послуг лише першим двом категоріям суб’єктів господарювання в рамках діючого законодавства в дозвільній системі, адміністративних послуг та ветеринарної медицини.

Щодо діяльності суб’єктів господарювання інших категорій, то на разі здійснюється процедура погодження та затвердження порядку видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання експлуатаційного дозволу та порядку здійснення державної реєстрації потужностей, що передбачені Законом України «Про безпечність та гігієну кормів».

Разом з цим, відповідно до частини четвертої розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», у разі відсутності експлуатаційного дозволу на потужність, яка є діючою на день набрання чинності цим Законом, оператор ринку, відповідальний за таку потужність, повинен отримати на неї експлуатаційний дозвіл у порядку, встановленому цим Законом, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

Експлуатаційний дозвіл, що діє на день набрання чинності цим Законом (тобто дозвіл виданий в рамках Закону України «Про ветеринарну медицину» до 20.01.2020р.), продовжує свою дію після набрання чинності цим Законом та не потребує заміни.

Потужності, які на день набрання чинності цим Законом вже мають експлуатаційний дозвіл (тобто дозвіл виданий в рамках Закону України «Про ветеринарну медицину» до 20.01.2020р.), але відповідно до положень цього Закону підлягають лише державній реєстрації, вносяться компетентним органом до Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

Зазначені положення продубльовано в Порядку формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів (затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 травня 2019 року № 241, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 липня 2019 року за № 807/33778).

Таким чином, до ухвалення Кабінетом Міністрів України підзаконних нормативно правових актів, державна реєстрація з виробництва та/або обігу кормів та отримання на них експлуатаційного дозволу відповідно до Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» - не вимагається. Натомість згідно п.3 ч.1 ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» - виробництво, зберігання кормів без отримання експлуатаційного дозволу на відповідну потужність (який вимагається відповідно до ст. 50 Закону України «Про ветеринарну медицину») - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти (141 690грн.) мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі двадцяти (94 460 грн.) мінімальних заробітних плат.