• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

19 лютого 2021

Що необхідно знати споживачу послуг з управління багатоквартирним будинком

Головне управління Держпродспоживслужбив Запорізькій області

У зв’язку з численними зверненнями споживачів щодо невиконання умов договорів про надання послуг з управління будинком керуючими компаніями, в частині ненадання послуг або надання послуг неналежної якості, Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області повідомляє наступне.

Відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирними будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1145 (далі – Порядок), у разі ненадання, надання в неповному обсязі або неналежної якості послуг з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати управителя багатоквартирного будинку для перевірки якості надання послуг: в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою.

Пунктом 5 Порядку визначено, що управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання відповідних послуг, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання претензії споживача.

У разі встановлення під час перевірки фактів невідповідності якості надання послуг з управління багатоквартирним будинком складається акт-претензія відповідної форми, який реєструється управителем у журналі реєстрації актів-претензій. Протягом п’яти робочих днів вирішується питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надається споживачу обґрунтована письмова відповідь.

Період порушення якості надання послуг вважається припиненим з дати встановлення факту відновлення відповідної послуги, що доводиться до відома споживача у спосіб, визначений договором чи за погодженням із споживачем.

Детальніше ознайомитись з Порядком проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг та формою Акту-претензії  можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-%D0%BF#n98

Шановні споживачі, за захистом порушених прав щодо якості надання комунальних послуг та/або послуг з управління багатоквартирним будинком ви можете звернутися  до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Консультаційний центр захисту споживачів:  (061) 228-04-53.


ВІДЕОСЮЖЕТИ