• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

02 червня 2021

Що необхідно знати стосовно охорони прав на сорти рослин?

Головне управління Держпродспоживслужбив Запорізькій області

Впровадження інноваційних розробок в сфері рослинництва – є запорукою сталого розвитку сільського господарства, підвищення врожайності культур. За розробками європейських вчених селекція рослин основних орних культур, що культивуються в ЄС, сприяє приблизно 74 відсоткам загального зростання продуктивності, збільшенню врожайності на 1,24 відсотка на рік. Захист доробок селекції – доктрина як на світовому рівні, так й на рівні України. У1995 р. Україна стала членом Міжнародного Союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV), Верховною Радою України прийнято Закон України від 02.06.1995 № 209/95-ВР «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин». З 1997 року  започатковано співробітництво між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) шляхом підписання Кабінетом Міністрів України та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року . Законодавчі основи охорони прав на сорти рослин визначені в Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 №3116-ХІІ.

Відповідно до ст. 39-1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами.

Право на дозвіл чи заборону поширення сорту полягає в тому, що без дозволу власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини не можуть здійснюватися щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

а) пропонування до продажу;

б) продаж або інший комерційний обіг;

в) зберігання для будь якої із цілей, зазначених у пунктах «а» і «б» цієї частини.

Захист прав на сорти рослин здійснюється у судовому та адміністративному порядках. За порушення, згідно ст. 55 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», суд має право ухвалити рішення про стягнення з порушника компенсації, що визначається судом у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, з урахуванням того, чи було вчинене порушення без умислу чи навмисно, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.


ВІДЕОСЮЖЕТИ