10 червня 2021

Третина суб’єктів господарювання не готові до отримання експлуатаційних дозволів

Головне управління Держпродспоживслужбив Запорізькій області

Державному регулюванню підлягає будь-яка діяльність, пов’язана з виробництвом та обігом харчових продуктів.  Якщо ви відноситесь до операторів ринку, яким потрібно отримати експлуатаційний дозвіл у відповідності до ст.23 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від 23 грудня 1997 года (Закон N 771), Вам необхідно звернутися до найближчого центру надання адміністравтивних послуг із заявою на отримання такого дозволу.

Отримання Експлуатаційного дозволу вимагається від операторів ринку які здійснюють безпосередню діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження

При цьому підприємствам не треба отримувати експлуатаційний дозвіл, якщо:

 • Ви використовуєте потужність для первинного виробництва харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;
 • Ваша потужність це заклад громадського харчування (кафе, ресторан, тощо) або заклад роздрібної торгівлі;
 • Ваша діяльність пов’язана виключно з транспортуванням продукції тваринного походження;
 • Вами здійснюється лише зберігання продукції тваринного походження, яка може зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатною для споживання людиною;
 • Ви здійснюєте діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження

Наведемо приклади підприємств, які повинні отримати експлуатаційний дозвіл:

 • Холодильний склад, на якому зберігається продукція тваринного походження за температури нижче 10 °C;
 • Бійня птиці, копитних, тварин на фермі;
 • Потужність з розбирання та обвалювання м’яса;
 • Потужність з виробництва м’ясних напівфабрикатів;
 • Потужність з очищення молюсків;
 • Рибопромислове судно;
 • Агропродовольчий ринок з продажу риби, м’яса, птиці;
 • Потужність зі збирання молока та / або його переробки;
 • Потужність з виробництва яєць (птахофабрика); тощо.

Впродовж 2021р. 44 суб’єкти господарювання виконали вимогу ст.23 ЗУ771 і подали заяви на отримання експлуатаційних дозволів, але 16 з них, а це більше третини, виявились неготовими і отримали відмови у видачі за результатом інспектування інспекторами Держпродспоживслужби.

Серед найпоширеніших причин, які стали відмовою у видачі експлуатаційних дозволів слід відмітити наступні:

 • Невідповідність планування та / або конструкції та/або розміщення потужності вимогам до забезпечення її належного утримання, чищення та/або дезінфекції, запобігання або мінімізація будь-якого забруднення, а також здійснення заходів, необхідних для забезпечення гігієнічних вимог, що врешті решт несе ризик перехресного забруднення готових до вживання (кінцевих) продуктів харчування;
 • Відсутність постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а також документів ведення яких підтверджувало виконання операторами ринку внутрішніх програм передумов, що розроблені з метою запобігання негативного впливу небезпечних факторів на готові до вживання (кінцеві) продукти харчування;
 • Використання обладнання та інвентарю без урахування: різних етапів технологічних процесів, потужності підприємства із визначенням необхідної їх кількості та переліку, а також матеріалів які можуть нести ризик забруднення харчових продуктів;
 • Використання праці персоналу який не пройшов навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів та / або щодо якого відсутня інформація про стан здоров’я в т.ч. відсутність протипоказань для роботи з харчовими продуктами; та інші.

В той же час, для уникнення відмов, кожен суб’єкт господарювання може самостійно провести попереднє інспектування своєї потужності згідно переліку питань, які використовують інспектори під час заходів державного нагляду (контролю). Цей перелік міститься в уніфікованій формі акту

З більш детальною інформацією щодо видачі документів дозвільного характеру, можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області в розділі Адміністративні послуги (https://www.gudpss-zp.gov.ua/?page=post&id=11).