• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

03 серпня 2022

Заключення договорів на сорт рослин та ліцензійних договорів захистить право інтелектуальної власності

Головне управління Держпродспоживслужбив Запорізькій області

На сьогоднішній день, інтелектуальна власність часто стає об’єктом неправомірних дій, зловживань, недозволеного використання, а відтак, потребує надійної ефективної правової охорони, що залежить від законодавства та дій системи органів виконавчої влади. Збільшується кількість судових процесів, пов’язаних із об’єктами інтелектуальної власності; надсилаються скарги до органів державної влади, що здійснюють контроль за використанням об’єктів інтелектуальної власності. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, а саме організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за:

дотриманням юридичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження садивного матеріалу сортів рослин;

дотриманням особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту в разі відмови власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об’єкт інтелектуальної власності, вимог угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди. (Постанова КМУ від 2 вересня 2015 р. № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»).

Стаття 40 Закону «Про охорону прав на сорти рослин» визначає норми передачі (відчуження) майнових прав на сорт і передачі права на використання сорту. Так, володілець патенту має право передати свої майнові права на сорт на підставі договору будь-якій особі, яка стає його правонаступником; може видати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання сорту на підставі ліцензійного договору.

За ліцензійним договором володілець патенту (ліцензіар) передає право на використання сорту іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов’язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені ліцензійним договором.

Процедуру реєстрації відповідних договорів визначено у Інструкції про реєстрацію договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт і договору щодо дозволу на використання сорту. (Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 травня 2022 № 277) (Далі Інструкція). https://minagro.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-instrukciyi-pro-reyestraciyu-dogovoru-pro-peredachu-viklyuchnih-majnovih-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-na-sort-i-dogovoru-shchodo-dozvolu-na-vikoristannya-sortu

Договір або ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі, підписані сторонами і є чинними для третіх осіб з дати публікації відомостей про їх реєстрацію в офіційному бюлетені Міністерства аграрної політики та продовольства України "Охорона прав на сорти рослин" (далі - Бюлетень). Така публікація здійснюється на підставі занесення відповідних відомостей до Реєстру патентів на сорти рослин.

Договір на сорт рослин підлягає державній реєстрації в Реєстрі патентів. Ліцензійний договір не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Відомості про видані ліцензії на використання сорту підлягають опублікуванню в Бюлетені та вносяться до Реєстру патентів за ініціативою будь-якої сторони ліцензійного договору. Договір або ліцензійний договір приймаються до реєстрації Мінагрополітики за умови державної реєстрації прав на сорт і внесення відповідних відомостей про нього до Реєстру патентів.

У інструкції визначено обов’язкові дані:

1) щодо договору - сторони договору, предмет договору, номер патенту, дата державної реєстрації прав на сорт, назва сорту, місцезнаходження / місце проживання сторін;

2) щодо ліцензійного договору - сторони ліцензійного договору, предмет ліцензійного договору, номер патенту, дата державної реєстрації прав на сорт, назва сорту, права (які передаються та способи їх використання), вид ліцензії (виключна, одинична, невиключна, відкрита), строк дії ліцензійного договору, територія дії ліцензійного договору, місцезнаходження / місце проживання сторін.

Заключення договорів на сорт рослин та ліцензійних договорів захистить право інтелектуальної власності.

За консультаціями з питань щодо охорони прав на сорти рослин звертайтесь до відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, тел. 0612280062, 0663001831.