• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

06 січня 2023

ПАМ’ЯТКА суб’єктам господарювання щодо Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми - RASFF

Головне управління Держпродспоживслужбив Запорізькій області

Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) - система швидкого обміну інформацією щодо наявності ризику для здоров’я людини, пов’язаного з харчовими продуктами і кормами.

Мережа RASFF об’єднує контролюючі органи в сфері безпечності харчової продукції країн ЄС та таких країн як Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, які відповідають за безпечність харчових продуктів та кормів.

У разі загрози:

• Член мережі передає Європейській Комісії інформацію про харчовий продукт чи корм, які несуть пряму чи опосередковану загрозу людині.

• Комісія відразу передає таку інформацію всім членам мережі.

• Комісія публікує щотижневий огляд таких повідомлень (Повідомлення можна переглядати онлайн на порталі RASFF:

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search?event=notificationsList)

  • У разі, якщо небезпечні харчові продукти або корми, зазначені у інформаційному повідомленні системи RASFF, ввезені на митну територію України та введені в обіг, оператор ринку (імпортер) здійснює відклик таких продуктів та вживає заходів щодо повернення їх до країни-експортера або утилізації на території України відповідно до вимог законодавства, про що інформує Держпродспоживслужбу та її територіальний орган.

  • У випадку, коли інформаційне повідомлення системи RASFF стосується виявлення небезпечних та непридатних харчових продуктів або кормів українського виробництва, експортованих в окремі країни-держави Європейського Союзу, територіальним органом Держпродспожислужби проводиться розслідування та вживаються відповідні механізми реагування щодо недопущення в обіг такої продукції.

При встановленні в харчових продуктах тваринного та рослинного походження та кормах невідповідностей, що становлять загрозу для здоров’я людей або тварин, власник зобов’язаний забезпечити переробку, утилізацію чи знищення такої продукції у порядку, передбаченому законодавством.

  • Звертаємо увагу операторів ринку, що згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» вони зобов’язані вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров’я людини, та письмово інформувати компетентний орган про виявлені невідповідності та вжиті заходи.

Зокрема, у разі виявлення вищезазначеної продукції в обігу в Запорізькій області, необхідно негайно інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області для вжиття відповідних заходів, за адресою: вул. Гоголя, 105А, м. Запоріжжя, 69002, тел. (061)228-04-51, e-mail: bezpeka@gudpss-zp.gov.ua

 

Відповідальність

 

Наголошуємо, що невиконання обов’язку щодо відкликання або вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі тридцяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат (п.7.ст.65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».