• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

15 лютого 2018

«Діяльність Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області у сфері попередження забруднення атмосферного повітря»

Запорізька область є однією з найбільш навантажених областей за промисловим потенціалом, що обумовлено наявністю і високою концентрацією підприємств чорної і кольорової металургії, теплоенергетики, атомної енергетики, хімії, машинобудування. Завдяки розвинутій промисловій інфраструктурі, область має  високий інвестиційний потенціал, який може бути використаний для поліпшення стану атмосферного повітря. З іншого боку, неминучим наслідком промислового розвитку області є тенденція до збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

За 2017 рік Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області проведено комплексне вивчення 323 документів у яких обґрунтовуються обсяги для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, з них надано вмотивовану відмову - 21.

При комплексному вивчення документів, у яких обґрунтовуються обсяги для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, погодження надається при умові відсутності перевищень у протоколах дослідження повітря населених місць та зауважень в листі-відповіді територіальних держадміністрацій про намір суб’єкта господарювання в отриманні дозволу на викиди.

«Регламентом взаємодії територіальних органів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та державних установ Міністерства охорони здоров’я України» налагоджений взаємозв'язок з ДУ «Запорізький обласний лабораторний Центр МОЗ України», відповідно якого до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області регулярно надходять результати санітарно-гігієнічного моніторингу та виявлених в них відхилень від нормативних гранично–допустимих концентрацій хімічних та біологічних чинників в атмосферному повітрі.

Ця інформація опрацьовується та надається до органів влади з відповідними пропозиціями, враховується при розгляді звернень громадян та документів, у яких обґрунтовуються обсяги для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Нажаль на теперішній час відсутні технічні можливості щодо визначення у загальному факелі викидів в атмосферне повітря кількісного та якісного вмісту хімічних речовин від конкретного джерела викидів підприємства, що не дає можливості в повній мірі вжити заходи щодо усунення порушень санітарного законодавства до конкретного суб’єкта господарювання.

Також з набранням чинності з 01.01.2018 року Законом України «Про державний бюджет України на 2018рік» № 2246- VII від 07.12.17р. внесені зміни до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р.,№ 4, ст. 37) однією з підстав для здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) є обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав та у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу за наявністю повних даних щодо найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності якого повинен бути здійснений позаплановий захід.

Дуже ускладнює можливість та не дає в повній мірі оцінити якість атмосферного повітря та вплив його на здоров’я населення, скасування Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) від 09.07.1997 р. № 201 та відсутність інших діючих нормативних документів стосовно охорони атмосферного повітря.

Проте, в разі скасування мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області при виконання Плану заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік будуть приділяти особливу увагу дотримання діючого законодавства, проведення лабораторних досліджень з питань хорони атмосферного повітря.

 


ВІДЕОСЮЖЕТИ