• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

29 травня 2024

П Р О Г Н О З
розвитку шкідників і хвороб сільськогосподарських культур
у червні 2024 року

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

Зміни клімату в останні роки характеризуються глобальним потеплінням, що проявляється у зростанні середньорічної температури повітря на 2-3°С. У свою чергу це веде до зниження урожайності сільськогосподарських культур, а отже, і до скорочення виробництва рослинницької продукції загалом. Стосовно динаміки фітосанітарного стану – очікується збільшення чисельності, міграційної активності та шкодочинності комах фітофагів.

Високі температури у квітні – травні місяці та нестача вологи погіршують умови росту й розвитку культурних рослин, мають істотний вплив на зміну видового складу шкідників.

У червні передбачається найбільший обсяг захисних робіт з використанням хімічних засобів захисту рослин, що вимагатиме від сільгосптоваровиробників максимальних зусиль і уваги з виконання організації захисту майбутніх урожаїв та здоров’я людей і навколишнього середовища.

Зернові, зернобобові культури

Озимині та ярим колосовим культурам буде шкодити клоп шкідлива черепашка. Три фенологічні періоди шкодочинності клопа пройшли в стислі періоди. В третій декаді травня пройшло масове відродження та вихід личинок на колоски. Шкодять личинки всіх вікових категорій, а також клопи, які окрилилися. Оптимальним строком проведення захисних заходів є період, коли на посівах налічується 30% личинок третього віку (до того часу проходить повне відродження личинок з відкладених яєць). Чисельність шкідника очікується вища за порогову (ЕПШ 1,5-2,0 екз/м2 – сильні, цінні сорти; 4-6 екз./м2- решта посівів).

Збереження технологічних і посівних якостей зерна, а саме у фазі формування-молочна стиглість зерна, передбачає проведення захисних заходів у посівах твердих і цінних пшениць. Такі посіви обробляють за наявності 2-х і більше личинок на кв.м. Решту посівів обприскують за 4-6 личинок, в насіннєвому ячмені 8-10, товарні посіви 20-25 личинок на кв.м. Ефективні актара, к.е., 0,1-0,14 л/га, арриво, к.е., 0,2 л/га, Бі-58 новий, к.е, 1,5 л/га, енжіо, к.с., 0,18 л/га, карате зеон, мк.с., 0,15 л/га, інші. Фосфорорганічні препарати слід застосовувати у сумішах. Захист посівів від клопа шкідливої черепашки слід провести протягом 10-12 днів від завершення відродження личинок до появи четвертого віку.

Існує ймовірність, що в фазу молочно-воскової стиглості необхідно буде проводити повторний обробіток посівів інсектицидами проти личинок старшого віку.

Колоскам пшениці будуть шкодити пшеничний трипс, злакові попелиці, якими заселено 100% площ та 56-90% рослин. В надпороговій чисельності ці шкідники значно знижують масу зерна. Трипси та попелиці будуть знешкоджені при обробці зернових проти клопа-черепашки.

Під час наливу зерна пройде вихід з ґрунту та живлення на колосках жуків хлібної жужелиці та хлібних жуків.

Ярим культурам шкодитимуть хлібні блішки, п’явиці, злакові мухи.

За умов випадіння дощів поширяться хвороби зернових культур-борошниста роса, септоріоз, бура листкова іржа, гельмінтоспоріоз, існуватиме загроза ураження колоса фузаріозом. У разі загрози одночасного розвитку хвороб колоса посіви обприскують рекомендованими фунгіцидами.

В посівах гороху шкодитимуть гороховий зерноїд, попелиці, плодожерка. При підвищеній зволоженості повітря очікується ураження гороху на аскохітоз, пероноспороз, іржу, гнилі.

За наявності в посівах жуків горохового зерноїда (2-3 жука на 10 п.с.), попелиці (250-300 екз. на 10 п.с.), трипса (2 екз. на квітку), горохової плодожерки, акацієвої вогнівки (25-30 яєць на кв.м), горохового комарика, горох під час бутонізації, на початку цвітіння обробляють актарою, в.г., 0,11 кг/га, діазолом, в.е., 0,5-0,75 л/га, фуфаноном, к.е., 0,5-1,2 л/га, карате зеоном, мк.с., 0,125 л/га, акцентом, к.е., 1 л/га, золоном, к.е., 1,4 л/га (крім зеленого горошку), біммером, к.е., 0,5-1 л/га, фастаком, к.е., 0,15-0,25 л/га, а також дозволеними для застосування в посівах на зелений горошок, фюрі, в.е. 0,07-0,75 л/га. У період відкладання яєць гороховою плодожеркою, акацієвою вогнівкою, листогризучими совками, лучним метеликом можна проводити випуск жовтої та бурої трихограми у співвідношенні 1:10.

Насіннєві ділянки за проявлення перших ознак хвороб обприскують амістаром екстра, к.с. 0,5-0,75 л/га. Для підвищення стійкості рослин проти хвороб застосовують фосфорно-калійні добрива.

На багаторічних травах буде живитися комплекс шкідників – фітономуси, клопи, попелиці, гусінь совок, з хвороб можливий розвиток бурої плямистості люцерни. Проти жуків і личинок довгоносиків, гусениць листогризучих совок, клопів та бур’янів проводять підкіс багаторічних трав у фазу масової бутонізації для одержання насіння з проміжного укосу, з другого – перед чи на початку цвітіння з обов’язковим вивезенням зеленої маси з полів. Після підкосу в насіннєвих ділянках в період стеблування – бутонізації люцерни за чисельності: фітономуса (понад 5-8 жуків на кв.м та 20-30 личинок на 100 п.с.), жовтого тихіуса 20-30 жуків, гусениць совок 8-10 екз. на кв.м, клопів сліпняків 15-20, люцернової товстоніжки 20-25, попелиць 500-600 екз. на 100 п.с. посіви обробляють інсектицидами: актелік, діазинон, к.е., 1 л/га, Бі-58 новий, к.е., 0,5-1 л/га, іншими. Одночасно з інсектицидами застосовують мікроелементи (борна кислота, молібдат амонію, 0,3-0,6 кг/га).

Посівам сої будуть шкодити бульбочкові довгоносики, попелиці, клопи, гусениці листогризучих совок, кліщі, трипси. Тепла волога погода буде сприяти розвитку хвороб – аскохітозу , пероноспорозу.

Технічні культури

Рослинам соняшнику продовжать шкодити дротяники, несправжні дротяники, мідляк піщаний, геліхризова попелиця. Можуть виникнути осередки підвищеної чисельності листогризучих совок, сарани. У разі заселення клопами і геліхризовою попелицею понад 20% рослин за чисельністю 40-50 екз. на кожній та відсутності ентомофагів до цвітіння культури проводять обробки: енжіо 247 SC,к.с. 0,18 л/га. Під час масового відкладання яєць лускокрилими випускають яйцеїда-трихограму. Гусениці першого покоління лучного метелика за чисельності 8-10 екз/м2, обробляють децис ф-люкс, 25 ЕС к.е., 0,3 л/га, кораген 20,КС, 015 л/га.

За умов високої вологості повітря можливий розвиток пероноспорозу, борошнистої роси, іржи. За умов очікування епіфітотії гнилей кошиків, несправжньої борошнистої роси рекомендовано провести обробку посівів (першу – на початку цвітіння, другу – через 14 днів після першої) дерозалом, к.с., 1,5 л/га, таносом, в.г., 0,4-0,6 кг/га, колфуго супер, в.с., 2 л/га, дерозалом, з.п., 2 кг/га тощо.

Стручки озимого ріпаку в осередках пошкоджуватиме капустяна стручкова галиця, насінєвий прихованохоботник. За частих дощів у період дозрівання культури можливий розвиток альтернаріозу. За побуріння 70% стручків і вологої погоди перед збиранням (за 14 днів) проводять десикацію гліфоганом 480, вулканом Плюс, 3 л/га.,домінатор Мега, в.р.,2 л/га., реглон Супер 150 SL, в.р.к., 2-3 л/га.

Овочеві культури

На капусті шкодитиме комплекс фітофагів: попелиці, клопи, білани, молі. Розпочнеться літ метеликів листогризучих совок (капустяної, городньої, помідорної). Цибулі буде шкодити цибулева муха.

Колорадський жук продовжить живлення картоплею та іншими пасльоновими культурами.

Розвиток хвороб картоплі та томатів (фітофтороз, макроспоріоз), огірків (пероноспороз, бактеріоз), цибулі (пероноспороз), буде цілком залежати від погодних умов. За умови підвищеної вологості повітря інтенсивність розвитку хвороб овочевих культур посилиться.

Плодові насадження

У першій декаді травня розпочався масовий літ метеликів яблуневої плодожерки першого покоління, відкладання яєць. В першій декаді червня початок відродження гусені.

Черешні і вишні до кінця першої декади червня буде шкодити вишнева муха.

Гусениці листокруток, яблуневої молі почнуть заляльковування і у першій декаді червня розпочнеться літ метеликів та відкладання ними яєць.

Сисні шкідники (кліщі, попелиці, медяниці) заселили до 60% дереві в подальшому будуть інтенсивно розмножуватись та шкодити. Відродження «бродяжок» каліфорнійської щитівки очікується у першій декаді.

За надмірної вологості повітря на зерняткових культурах очікується розвиток парші яблуні та груші, борошнистої роси, на кісточкових культурах - моніліального опіку, клястероспоріозу, кучерявості листків персика.

Багатоїдні шкідники

Саранові. В лісосмугах, на пасовищах продовжиться відродження та живлення личинок нестадних видів саранових та пруса італійського.

При виявленні осередків личинок першого віку італійського пруса 2-5, нестадних кобилок 5-10 екз. на кв.м проводять обприскування посівів, інших угіддь фастаком, к.е., 0,2 л/га, моспіланом, р.п., 0,05-0,075 кг/га, блискавкою, к.е., 0,2-0,25 л/га, іншими. Фітофагів слід ліквідувати до закінчення розвитку личинок третього – четвертого віків. Обробки проводять вранці або ввечері, коли комахи знаходяться на рослинах.

Стебловий (кукурудзяний) метелик літатиме та відкладатиме яйця, особливо на добре розвинуті рослини кукурудзи, проса та товстостебельних бур’янів. За умов помірної, вологої погоди, температури 18-300С, вологості більше 70% інтенсивність льоту та відкладання яєць зростатиме.

Ефективним прийомом для обмеження чисельності і шкодочинності гусениць кукурудзяного метелика є випуск вогнівочної форми трихограми на початку і вдруге в період массового відкладання яєць (50-100 тис. самиць/га. Повсюди в посівах багаторічних трав, овочевих і просапних культур осередково шкодитимуть гусениці І покоління листогризучих совок (капустяна, совка-гамма, городня та інші).

Заходи з обмеження чисельності совок повинні бути спрямовані проти усіх стадій фітофагів. Випуск на поля трихограми на початку та під час масового відкладання метеликами яєць значно обмежує чисельність та шкідливість совок. Проти гусениць листогризучих совок використовують: альтекс, к. е, золон 35 к. е. та інші у рекомендованих нормах. У посадках капусти димілін з.  п. 0,08-0,12 кг/га, матч 050 EC к. е. 0,4 л/га, номолт к. c 0,3 л/га.

Лучний метелик. Можливий осередковий літ, відкладання яєць, відродження та живлення гусениць у неугіддях, придороржніх смугах, посівах багаторічних трав та інших посівах. Обмеження масового розмноження шкідника можливе за вчасного виявлення вогнищ фітофага та суворе дотримання строків і норм витрати інсектицидів.

За консультаціями з питань захисту посівів та рекомендаціями можна звертатися до спеціалістів управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Місце знаходження і контактні телефони вказані на нашому сайті в розділі «контакти».

Приєднуйтесь до Telegram-каналу Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області: https://t.me/gudpsszp


ВІДЕОСЮЖЕТИ