• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

22 березня 2018

Державне регулювання у сфері поводження з відходами та шляхи вирішення проблемних питань

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

Проблеми із накопиченням відходів виробництва і споживання – одна з ключових загроз екологічній безпеці держави. Нині в Україні збільшуються обсяги накопичення відходів, кількість полігонів і звалищ для їх захоронення, погіршується санітарний стан населених пунктів. На сьогодні в державі накопичено понад 50 тис. т на 1 км  території, з яких утилізується лише 30 % промислових і 4 % побутових відходів. При цьому основними джерелами утворення відходів є підприємства гірничорудного, хімічного, металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного та агропромислового комплексів. Погіршується ситуація у сфері поводження з небезпечними відходами, загальний обсяг накопичення яких становить близько 1,6 млрд т, а також з непридатними до використання та забороненими до застосування хімічними засобами захисту рослин, які на сьогодні зберігаються на складах з порушенням вимог щодо забезпечення екологічної безпеки.

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

Потребує нагального вирішення ситуація зі специфічними відходами, що утворюються у процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики та пов’язаних з ними дослідних робіт, що після потрапляння у контейнери побутових відходів і полігони та звалища можуть призвести до прямого чи опосередкованого забруднення середовища та стати причиною поширення різних інфекційних захворювань.

На сьогодні нормативним регулюванням у сфері утилізації медичних відходів є Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України №325 від 08.06.2015р. Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області прийнята участь у 25 комісійних перевірках лікувально-профілактичних закладів міста Запоріжжя та їх орендарів з питань додержання нормативних вимог поводження з відходами. В усіх випадках були встановлені порушення.

Проблемними питаннями постають

  • відсутність необхідних засобів та приміщень для збирання, переміщення та безпечного тимчасового зберігання медичних відходів;
  • відсутність відповідного окремого холодильного обладнання для тимчасового зберігання відходів;
  • обмежені можливості щодо оброблення медичних відходів; недостатність та недоступність потужностей з оброблення та видалення медичних відходів.

На сьогоднішній день в Україні не впроваджено технологій з утилізації більшості небезпечних відходів у відповідності до міжнародних стандартів за відсутності необхідної інфраструктури. Ухвалена Урядом наприкінці 2017 року «Національна стратегія управління відходами на період до 2030 року», запроваджує в Україні європейські принципи поводження із усіма видами відходів (твердими побутовими, промисловими, будівельними, небезпечними, медичними, тощо) та встановлює  розширену відповідальність виробника за принципом «забруднювач платить». Такий підхід, на думку експертів, заохотить бізнес до мінімізації утворення відходів, зацікавленості в їх переробці та запровадженням ступеневої ієрархії поводження з відходами, яка вже працює в ЄС.

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, відповідно до п і ст. 32 Закону України «Про відходи» з 1 січня 2018 року забороняється захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів.

 


ВІДЕОСЮЖЕТИ