• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

30 травня 2018

Впровадження НАССР

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

На базі Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області проводиться семінар-навчання спеціалістами Інституту підготовки фахівців Національного органу стандартизації на тему: «Практичні аспекти розробляння та впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва, зберігання та переробки продуктів рослинництва. Особливості систем управління відповідно до вимог європейських торгових мереж GlobalGAP, Органічний продукт, HACCP, ISO 22000, BRS Global Standard, IFS».

Учасниками семінару є фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, представники елеваторів та припортових зерносховищ.

Постановою КМУ від 10.09.2014 р. №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» на Держпродспоживслужбу України та її територіальні органи покладено функції із здійснення державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

Також, відповідно до вимог статей 9, 22, 23 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 04.07.2002 №37- ІV на Держпродспоживслужбу України та її територіальні органи покладається контроль якості зерна та його зберігання; встановлення показників якості зерна та продуктів його переробки, методик оцінки їх якості, ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових та зернопереробних підприємствах усіх форм власності; проведення експертизи зерна та продуктів його переробки, а також прийняття висновку щодо можливості їх подальшого використання або знищення.

20 вересня 2015 року набув чинності Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Зазначений закон передбачає впровадження в Україні європейської моделі системи гарантування безпеки і якості продуктів харчування, що базується на процедурах HACCP. Також, 21 грудня 2017 ухвалено Закон України «Про безпечність та гігієну кормів», відповідно до якого, вимоги по впровадженню системи НАССР розповсюджуються на операторів ринку кормів, що здійснюють виробництво, обіг та використання кормів.

Основною метою впровадження системи НАССР є гармонізація та адаптація вітчизняних стандартів у сфері якості та безпеки харчових продуктів та кормів до законодавства Європейського Союзу.

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

04 квітня 2018 року вступив в дію Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» відповідно до норм якого Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів є основним регулятором ринку харчових продуктів в Україні, яка здійснює державний контроль за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

Система НАССР це інструмент управління, який можна застосувати до широкого кола простих та складних операцій, і не обмежується великими організаціями. Основною метою впровадження системи НАССР є забезпечення безпеки харчової продукції та кормів на всіх етапах харчового ланцюга «від лану - до столу». Таким чином, впровадження системи НАССР на елеваторах не лише гарантуватиме безпечність вітчизняного зерна під час зберігання та транспортування, але і забезпечить конкурентні переваги та інвестиційну привабливість підприємства, а також підвищить економічний інтерес до українського зерна на міжнародній арені.

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

Згідно вимог статті 22 Закону України оператори ринку повинні також забезпечити простежуваність, а саме:

1. Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, які постачають їм харчові продукти та інші об’єкти санітарних заходів за принципом "крок назад".

2. Оператори ринку повинні бути здатні встановити інших операторів ринку, яким вони постачають харчові продукти та інші об’єкти санітарних заходів за принципом "крок вперед".

3. Застосовувати системи та процедури, що забезпечують доступність такої інформації компетентному органу за його запитами. Інформація повинна зберігатися протягом 6-ти місяців після закінчення кінцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуванні.

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

Тобто, необхідно приймати на зберігання зерно з уже відомими показниками якості та безпечності (ГМО, пестициди, мікотоксини, важкі метали) для забезпечення незмінності його якості при відвантаженні.

Впровадити процедуру відкликання та вилучення харчових продуктів, які перебувають в обігу та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.


ВІДЕОСЮЖЕТИ