• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

17 вересня 2018

Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області надає інформацію щодо умов обігу харчових продуктів для інформування суб’єктів господарювання, зацікавлених сторін та споживачів, що будуть брати участь у Покровському ярмарку.

Для проведення державного контролю та нагляду при проведенні Покровського ярмарку у місті Запоріжжі 07-08.10.2017 року на прибережній магістралі будуть працювати державні інспектори Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, управління Держпродспоживслужби в місті Запоріжжі, управління Держпродспоживслужби в Запорізькому районі (з метою контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльностісанітарного законодавства, законодавства при обігу харчових продуктів, захисту прав споживачів, тощо).

Усі суб’єкти господарської діяльності, які будуть провадити діяльність з обігу харчових продуктів повинні впровадити заходи для:

Здійснення реалізації продуктів харчування при наявності документів, які посвідчують безпечність та якість продукції;

Дотриманню умов транспортування, зберігання та реалізації харчової продукції (насамперед температурного режиму та відносної вологості повітря);

Наявності у торгуючих осіб даних про проходження медичного огляду, санітарного одягу; умов дотримання особистої гігієни;

Утримання робочого місця та прилеглої території у належному стані, організації збору та видалення сміття та харчових відходів;

Державний контроль на ярмарці буде здійснюватися шляхом:

- перевірки відповідності супровідних документів (товаро-транспортна накладна, ветеринарна довідка чи ветеринарне свідоцтво, посвідчення про якість, декларація виробника тощо);

- наявності ветеринарних та товарознавчих клейм на туші (півтуші), що підтверджують походження, якість і безпеку продукції, що надійшла;

- контролю тари, упаковки, умов і термінів реалізації та маркування продукції;

- контролю за дотриманням чинних вимог при торгівлі продукцією тваринного, рослинного походження.

При порушенні вимог законодавства при обігу харчових продуктів державними інспекторами служби будуть прийматись рішення про заходи, пов’язані з направленням на переробку (зміну призначеного використання), вилучення та/або відкликання, та/або утилізацію харчових продуктів, накладання штрафів;

Контроль з боку управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії:

об’єкти санітарних заходів - харчові продукти, тварини, призначені для споживання людиною, а також допоміжні матеріали для переробки та матеріали, що контактують з харчовими продуктами;

харчовий продукт - речовина або продукт (неперероблений, частково перероблений або перероблений), призначені для споживання людиною. До харчових продуктів належать напої (в тому числі вода питна), жувальна гумка та будь-яка інша речовина, що спеціально включена до

Об’єкти державного ветеринарно – санітарного нагляду та контролю на ярмарці:

- продуктивні та непродуктивні тварини (у т.ч. декоративні), засоби ветеринарної медицини (спеціальні автомобілі, матеріали, обладнання, інструменти, та інші механізми і пристосування, що призначені для використання у ветеринарній медицині), засоби догляду за тваринами (засоби, що призначені для використання у ветеринарній медицині) -разом з супровідним ветеринарним документом встановленого зразка (в якому зазначаються благополуччя місцевості звідки вибуває тварина, обробки, щеплення тварин, тощо);

- необроблені продукти тваринного походження – непромислового виготовлення (як виняток): м'ясо та інші продукти забою разом із ветеринарною довідкою про передзабійний огляд тварини доставляються власником у відповідну державну установу ветеринарної медицини для проведення ветсанекспертизи. Спеціаліст державної установи ветеринарної медицини проводить ветсанекспертизу згідно з діючими Правилами передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів, після чого клеймує тушу. За необхідності власнику видається ветеринарне свідоцтво або довідка на продукти забою. М’ясо туш сільськогосподарських, диких тварин допускається до продажу тільки після проведення ветеринарно-санітарної експертизи у тушах та напівтушах з позначками придатності (розруби проводити тільки після контролю держветінспекторівна ярмарку).

- яйця та яйцепродукти, молоко та молочні продукти промислового виробництва, мед, продукти бджільництва, риба промислового виробництва та інші підконтрольні харчові продукти супроводжуються товаро-транспортною накладною з вичерпною інформацією про продукцією, маркованою відповідно до вимог чинного законодавства України.

- мед, продукти бджільництва (непромислового виробництва) за умови документального підтвердження необхідних обов’язкових обробках пасіки (бджіл), відповідних досліджень бджіл, меду, продуктів бджільництва.

Усі інші підконтрольні харчові продукти повинні прибути на ярмарок з супровідними документам встановленого зразка, а на продукцію тваринного походження промислового виготовлення з товаро-транспортною накладною з вичерпною інформацією про продукцією, маркованою відповідно до вимог чинного Законодавства України.

Якщо інформація про продукти не повна, разом з накладною необхідні у т.ч.: декларація виробника або якісне посвідченням, де зазначена детальна інформація про поводження з харчовими продуктами, у т. ч.: умовами зберігання, транспортування, датою виробництва, кінцевим терміном придатності, ГОСТ, ДСТУ, інший технічний регламент відповідно до яких цей продукт вироблено).

Контроль з боку управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства:

Відповідно з п.2.23 ДСанПін «Утримання територій населених місць», затверджених наказом Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 N 145 необхідно:

- у місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства.

>

- на період проведення масових громадських заходів (мітинги, концерти, спортивні змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити контейнерами для зберігання побутових відходів та мобільними (пересувними) санітарно-технічними приладами (вбиральні, умивальники) із запасами питної води та герметичними ємностями для збору рідких відходів з розрахунку на чисельність громадян, що беруть участь у заходах, за нормами утворення відходів і водоспоживання.

Крім того ст. 22 Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та ст. 18 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачені обов'язки підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у сфері захисту населення від інфекційних хвороб щодо забезпечення населення доброякісними, безпечними для здоров'я харчовими продуктами, продовольчою сировиною та питною водою, запобігання забрудненню збудниками інфекційних хвороб відкритих водойм і грунту, утримання в належному санітарному стані територій населених пунктів, місць масового відпочинку населення, рекреаційних зон тощо визначені законодавством.

Вважаємо за доцільне з метою недопущення харчових отруєнь, інфекційних захворювань серед населення області обмежити асортимент продукції та реалізацію кремових кондитерських виробів, студнів, паштетів, заливних, з м’яса, риби, млинців та пиріжків з м’ясним, ліверним фаршем, салатів в заправленому вигляді та інших епіднебезпечних харчових продуктів.

Контроль з боку відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів:

Що ж таке безпечна нехарчова продукція (далі продукція) – це будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам.

Окрім того законодавство встановлює вимоги та визначає механізм здійснення державного нагляду та контролю за нехарчовою продукцією. Уведено новий вид перевірки – перевірка характеристик продукції.

Законодавством про ринковий нагляд здійснено розподіл обов’язків:

Виробник та розповсюджувач несе повну і виключну відповідальність за розміщення на ринку продукції, яка повинна бути безпечною.

Технічний регламент– закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов’язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов’язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.

З метою реалізації державної політики з ринкового нагляду органи ринкового нагляду:

- здійснюють моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);

- проводять перевірки характеристик продукції, в тому числі відбір зразків продукції та забезпечення проведення їх експертизи (випробування);

- приймають рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб у стан, який виключає використання цієї продукції;

- вживають відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену органами ринкового нагляду небезпеку, яку становить продукція;

Законодавством про ринковий нагляд передбачені підстави звільнення суб’єктів господарювання від відповідальності, якщо він доведе, що:

- не вводив відповідну продукцію в обіг;

- продукція стала такою, що становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, внаслідок дій або бездіяльності інших осіб чи непереборної сили.

Контроль з боку управління фітосанітарної безпеки:

На виконання Закону України «Про карантин рослин», Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"від 12 травня 2007 р. № 705 тап.6.1. наказу Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів» від 23.08.2005 року № 414, реалізація об’єктів регулювання (рослинної продукції) здійснюється після проведення фітосанітарного контролю.

При проведенні фітосанітарного контролю державний фітосанітарний інспектор оглядає, аналізує, направляє на фітосанітарну експертизу об’єкти регулювання, плата за які здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління» від 28 грудня 2011р. №1348. Разом з тим перевіряє наявність фітосанітарних документів на ці матеріали.

Такими документами є:

? карантинний сертифікат (Стаття 29 Закону України «Про карантин рослин», п. 23-27 постанови КМУ від 12 травня 2007 р. № 705)

? акт про результати (огляду, інспектування, здійснення контролю за знезараженням) (п. 3 постанови КМУ від 12 травня 2007 р. № 705)

Фітосанітарні документи засвідчують фітосанітарний стан об’єктів регулювання, а також придатність до реалізації.

Тому, після ввезення суб’єктами господарювання, об’єктів регулювання (рослинної продукції) на територію м. Запоріжжя,для проходження фітосанітарного контролю, що засвідчує придатність до реалізації, вони повинні звернутись до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, а саме до провідних спеціалістів управління фітосанітарної безпеки за адресою:

• м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9-А, т. (061) 286-04-60, Єжилов Сергій Анатолійович - м. 066-303-80-99 (Дніпровський, Олександрівський, Шевченківський райони);

• м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9-А, Гашук Тетяна Володимирівна -м. 050-706-35-76 ( Комунарський, Хортицький райони);

• м. Запоріжжя, вул.Південне шосе,74, Мозолюк Дмитро Володимирович м.063-218-71-79 (Вознесенівський, Заводський райони).

При вивезенні об’єктів регулювання (рослинної продукції) з території районів Запорізької області,для подальшої реалізації продукції, суб’єкти господарювання, для проходження фітосанітарного контролю, що засвідчує придатність до реалізації, можуть звернутись до провідних спеціалістів управління фітосанітарної безпеки за адресою:

• Запорізька обл., смт. Новомиколаївка,вул. Космічна,3, Біденко Сергій Леонідович , (06144) 9-15-58 м.099-25-44-920 – Вільнянський та Новомиколаївські райони.

• Запорізька обл.,м. Пологи,вул. Привокзальна,17, Ковпак Юлія Миколаївна , (06165) 2-29-71м.050-975-98-95 Пологівський, Гуляйпільський, Більмацький райони.

• Запорізька обл., м.Токмак, вул. Революційна, 55, Калаянов Леонід Федорович, (06178)2-05-78, м. 067-776-79-97 – Токмацький район та м. Токмак, Оріхівський, Мелітопольський, Чернігівський та Якимівський райони.

• Запорізька обл., м. Кам’янка - Дніпровська, вул. Щаслива, 102, Кононенко Андрій Олександрович, м. 050-282-69-42 – Кам’янко-Дніпровський та Великобілозерський райони, м. Енергодар.

• Запорізька обл., смт. Веселе, вул. Горького, 2а, Пономаренко Сергій Володимирович, м.097-30-49-659 Веселівський, Приазовський, Мелітопольський райони та м.Мелітополь.

• м. Запоріжжя, вул.Південне шосе, 74, Мозолюк Дмитро Володимирович м.063-218-71-79 – Запорізький р-н.

• м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9-А, Гашук Тетяна Володимирівна -м. 050-706-35-76 – Василівський та Михайлівський райони.

• Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Урицького, 9, спеціалісти управління на території Бердянського морського торгівельного порту (06153) 62-7-63, Бердянський, Розівський, Приморський райони.

Контроль з боку управління контролю в сфері насінництва і розсадництва

Доводимо до Вашого відома, що згідно із ст. 15 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

- насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;

- насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

- садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Відповідно до п. 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97,

кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися: сертифікатами на:

насіння — сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості;

садивний матеріал— сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості.

Документами згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.

Згідно ДСТУ 4138-2002 до супровідних відносять ті господарські документи, які видає споживачеві виробник насіння (ДСТУ 2240):

- «Атестат на насіння» - на оригінальне (добазове) та елітне - (базове) насіння;

- «Свідоцтво на насіння» - на насіння репродукцій (сертифіковане);

- «Свідоцтво на гібридне насіння» - на насіння першого покоління гібридів.

Сортовим свідоцтвом на кожну партію саджанців, призначену для реалізації відповідно до ДСТУ 4938:2008 «Саджанці плодових культур» ТУ.

Вимоги до маркування. На пакеті з фасованим насінням, призначеним для роздрібної торгівлі вказують (п.8.5. ДСТУ 6006:2008):

- назву країни-виробника насіння, а також фірму, підприємця, тощо;

- назву і товарний знак, юридичну адресу, де пакували насіння;

- культуру,сорт, гібрид,масу, або кількість насінин в пакеті, шт.;

- номер насіннєвої партії, рік урожаю, схожість;

- документ на насіння (назва, №);

- коротку інформацію про культуру (сорт, гібрид, поради щодо вирощування).

Зазначені показники безпосередньо можуть наноситись на споживчу тару методом механічного чи ручного штампування.

Порядок реалізації насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів регламентується ДСТУ 6006:2008.

Відповідно п.12.2. цього стандарту кожну партію насіння під час відпускання супроводжують документами, які підтверджують гарантію якості насіння згідно ДСТУ 4138-2002 та Довідкою про сортові та посівні якості насіння (додаток И).

Строк чинності документів за результатами аналізу щодо посівних якостей насіння овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого ґрунтів становить 12 місяців, а упаковані у герметичну тару – 24 місяців.

У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи на якість насіння (під свою відповідальність).

Супровідні документи повинні зберігатися на місці здійснення торгівлі та надаватися за першою вимогою.

Сертифікати на насіння або садивний матеріал та супровіднідокументи є дійсними на всій території України.Усі відомості про видані сертифікати вносяться до Реєструсертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

Переглянути Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва, якимнадано право на виробництво та реалізацію насіння, а також інформацію посертифікатам можна за посиланням: http://dpcenter.org.ua/reyestri/

Законом України «Про насіння та садивний матеріал» передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно законодавства.


ВІДЕОСЮЖЕТИ