• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

Фітосанітарна безпека

Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання

1. Заява встановленого зразку 

2. Виписка з Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Докладно: Інформаційна довідка 

Оформлення фітосанітарного, фітосанітарного на реекспорт та карантинного сертифікатів

1. Заява встановленого зразку 

2. Документ, що підтверджує внесення плати

3. Супровідні документи

Проведення процедури інспектування

1. Заява встановленого зразку 

2. Документ, що підтверджує внесення плати

3. Додатково: супровідні документи

Проведення процедури огляду

1. Заява встановленого зразку 

2. Документ, що підтверджує внесення плати

3. Додатково: супровідні документи

Проведення процедури нагляду (обстеження) на вимогу особи

1. Заява встановленого зразку 

2. Документ, що підтверджує внесення плати

3. Додатково: супровідні документи

Проведення процедури здійснення контролю за знезараженням об’єктів регулювання

1. Заява встановленого зразку 

2. Документ, що підтверджує внесення плати

3. Додатково: супровідні документи

Процедура фітосанітарного контролю імпортних вантажів

1. Заява встановленого зразку 

2. Документ, що підтверджує внесення плати

2. Документ, що підтверджує внесення плати

3. Додатково: супровідні документи

Процедура встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.

1. Заява встановленого зразку 

2. Схематичне зображення розміщення місця виробництва чи виробничої ділянки, завірене заявником, на якій планується встановлення офіційного статусу

3. Документ, що підтверджує внесення плати

4. Для уповноваженої особи також надаються документи, що підтверджують її повноваження

Погодження санітарного паспорта на склад пестицидів та агрохімікатів

Одержання посвідчення на право роботи з пестицидами

1. Заява
про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами (за формою).

2. Заява
про видачу посвідчення про право роботи з пестицидами (за формою)

3. Документ, що підтверджує внесення плати

4. Перелік тестових питань та варіанти відповідей для проходження тестування осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами»

5.Орієнтовний алгоритм дій для суб’єктів господарювання для одержання посвідчення на право роботи з пестицидами

Проведення процедури знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях

1. Заява встановленого зразку 

2. Додатково: супровідні документи

Арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу

1. Заява (в довільній формі);

2. Копія документа щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого органом з оцінки відповідності за місцем звернення заявника;

3. Копія сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, або сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу

Докладно: Інформаційна довідка 

Проведення процедури узгодження розташування насіннєвих посівів

1. План-схема розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур

Проведення процедури перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю

1. Супровідні документи

Переоформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт

1. Заява встановленого зразку

2. Висновок фітосанітарної експертизи (в окремих випадках – п.1112 Постанови №1177);

3. Оригінал фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, виданий у паперовій формі, подається за наявності;

4. документація, яка підтверджує проведення фітосанітарних процедур та/або знезараження, подається в разі наявності вимог фітосанітарних заходів країни-імпортера щодо проведення стосовно об’єкта регулювання таких процедур та/або знезараження.

 
 
 

Державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства

Видача дозволу (санітарного паспорту) на право роботи з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України.

Закон України “Про систему громадського здоров'я” № 2573-IX від 06.09.2022.

Державні санітарні правила «Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України» затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54.

Видача санітарного паспорту на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)

Закон України “Про систему громадського здоров'я” № 2573-IX від 06.09.2022.

Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" затверджених наказом МОЗ України від 04.06.2007 № 294.

 

- погодження інструкції з радіаційної безпеки;

- погодження інструкції з запобігання і ліквідації радіаційних аварій;

 

- погодження положення про особу відповідальну за радіаційну безпеку і радіаційний контроль (про роботу служби радіаційної безпеки підприємства (відповідальну за радіаційний контроль особу або підрозділи);

 

- погодження контрольних рівнів опромінення.

-Закон України “Про систему громадського здоров'я” № 2573-IX від 06.09.2022.

постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» ;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

 

-Наказ МОЗ України від 02.02.2005р. №54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»,зареєстрований в Мін’юсті 20.05.2005р за № 552/1082;

 

Погодження примірного чотиритижневого сезонного меню та асортименту буфета для організації харчування дітей та підлітків у закладах дошкільної, загальної середньої освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, закладах сфери соціального захисту, закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти Запорізької області - 

 
 
 

Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Реєстрація/перереєстрація/зняття з обліку транспортних засобів, що належать юридичній особі

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009
№ 694 (зі змінами) «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»

Наказ Міністерства аграрної політики України від 16.07.2009 №504 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.03.2011 №90)

Реєстрація/перереєстрація/зняття з обліку транспортних засобів, що належать фізичній особі

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009
№ 694 (зі змінами) «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»

Наказ Міністерства аграрної політики України від 16.07.2009 №504 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.03.2011 №90)

Видача посвідчення тракториста-машиніста, складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009
№ 694 (зі змінами) «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів»

Наказ Міністерства аграрної політики України від 16.07.2009 №504 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.03.2011 №90)


ВІДЕОСЮЖЕТИ