• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору

   Законодавча база:

 ►   Державний нагляд:


►   Закони України:


►   Накази Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:


►   Постанови Кабінету Міністрів України:


►   Накази Міністерства аграрної політики України:


►   Рішення Ради Євразійської економічної комісії:


Фітосанітарні вимоги країн 


Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів

 1. Фітосанітарні принципи карантину та захисту рослин та застосування фітосанітарних заходів в міжнародній торгівлі МСФЗ 1 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/1-1.pdf
 2. Вказівки щодо експорту,  імпорту та вивільнення  агентів біологічної боротьби та інших корисних організмів МСФЗ 3 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/3-1.pdf
 3. Глосарій фітосанітарних термінів МСФЗ 5 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/5-1.pdf
 4. Система сертифікації на експорт  МСФЗ 7 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/7-1.pdf
 5. Вимоги по встановленню вільних місць та ділянок виробництва МСФЗ 10 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/10-1.pdf
 6. Вказівки щодо фітосанітарних сертифікатів МСФЗ 12 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/12-1.pdf
 7. Керівництво щодо нотифікації про невідповідність та екстрені дії МСФЗ 13 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/13-1.pdf
 8. Вказівки щодо регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі МСФЗ 15 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/15-1.pdf
 9. Керівництво по фітосанітарній системі регламентації імпорту МСФЗ 20 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/20-1.pdf
 10. Керівництво по огляду МСФЗ 23 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/23-1.pdf

Директиви комісії ЄС, імплементація вимог

 1. Директива ради 2000/29/ЄС
 2. Директива Комісії 2004/102/ЄС "Внесення доповнень II, III, IV та V до Директиви Ради 2000/29/ЄС щодо заходів захисту
 3. Рішення Комісії 2015/789 від 18 травня 2015 року  про захисні заходи від інтродукції та поширення у межах Європейського Союзу Xylella fastidiosa (Хвороба Пірса)
 4. Рішення Комісії ЄС 2015/2417 від 17 грудня 2015 Про внесення змін до Рішення (ЄС) 2015/789 щодо заходів по запобіганню інтродукції та поширення в межах  Європейського Союзу  Xylella fastidiosa (Wells та ін.)
 5. Розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 р. № 228-р. Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
 6. ВИКОНАВЧА ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ (ЄС) 2017/1279 від 14 липня 2017 року Що вносить зміни до Додатків I-V Директиви Ради 2000/29/ЄC про захисні заходи проти ввезення до Співтовариства організмів, шкідливих для рослин і рослинної продукції, і проти їх розповсюдження в межах Співтовариства