siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

  Законодавча база:

►   Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

►   Державний нагляд:

•  Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 287 від 10.04.2013 "Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства"


►   Закони України:

•  Конституція України

•  Водний кодекс України

•  Земельний кодекс України

•  Кодекс України про надра

•  Податковий кодекс України

•  Кодекс  законів про працю України

•  Кодекс України про адміністративні правопорушення

•  Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

•  Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

•  Закон України «Про освіту»

•  Закон України «Про загальну середню освіту»

•  Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

•  Закон України «Про позашкільну освіту»

•  Закон України «Про дошкільну освіту»

•  Закон України «Про професійно-технічну освіту»

•  Закон України «Про вищу освіту»

•  Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

•  Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»

•  Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»

•  Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

•  Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

•  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

•  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

•  Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

•  Закон України «Про охорону земель»

•  Закон України «Про відходи»

•  Закон України «Про курорти»

•  Закон України «Про туризм»

•  Закон України «Про охорону праці»

•  Закон України «Про гуманітарну допомогу»

•  Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

•  Основи законодавства України про охорону здоров'я

•  Закон України «Про державну службу»

•  Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

•  Закон України «Про запобігання корупції»

•  Закон України «Про адміністративні послуги»

•  Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

•  Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

•  Закон України «Про інформацію»

•  Закон України «Про доступ до публічної інформації»

•  Закон України «Про звернення громадян»

•  Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

•  Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

•  Закон України «Про молоко та молочні продукти»

•  Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"

•  Постанови Кабінету Міністрів України

•  Накази МОЗ України

•  Санітарні норми, правила, регламенти

•  Гігієнічні нормативи

•  Регламенти використання небезпечних факторів

•  інші нормативно-правовіакти, що регулюють відносини у сфері державного санітарно – епідеміологічного нагляду (контролю)