• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

 Законодавча база:

 

   ►   Державний нагляд:

 

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 1164 від 27.12.2008 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"

 

•  Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 107 від 21.03.2011 "Про затвердження форми акта перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил"

 

•  Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 24 від 11.01.2012 "Про затвердження форм актів, постанов та рішень"


 

•  Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

 

•  Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"


 

  ►   Закони України:

 

  •  Закон України «Про рекламу»

 

  •  Закон України «Про захист прав споживачів»

 

  •  Закон України «Про лікарські засоби»

 

  •  Закон України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

 

  •  Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»

 

  •  Закон України «Про інформацію»

 

  •  Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

 

  •  Закон України  «Про засади державної мовної політики»

 

  •  Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

 

  •  Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення»

 

  •  Закон України «Про захист суспільної моралі»

 

  •  Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

 

  •  Закон України «Про авторське право і суміжні права»

 

  •  Закон України «Про державні лотереї в Україні»

 

  •   Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

 

  •  Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

 

  •  Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

  •  Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)

 

  ♦  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»

  ♦  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003№ 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

  ♦  Постанова Кабінету Міністрів України від  30.03.1994 № 198   « Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»

  ♦  Постанова КМУ від 01.06.2011 № 573 «Про затвердження переліку органів державного нагляду та сфер їх відповідальності»

  ♦  Постанова КМУ від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)»

  ♦  Постанова КМУ від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

  ♦  Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень»

  ♦  Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї»

  ♦  Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції»

  ♦  Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду»

  ♦  Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»

  ♦  Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду»

  ♦  Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

  ♦  Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання»

  ♦  Наказ Мінекономрозвитку України від 11.06.2012 № 690 «Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду»