Стосовно отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо корегування розміру нормативної санітарно-захисної зони підприємства:

Відповідно зі змінами, внесеними Наказом Міністерства охорони здоров'я № 952 від 18.05.2018, затверджених Міністерством юстиції України від 13.02.2019 за № 162/33133 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів № 173 від 19.06.96 р. п. 5.9 викладений у такій редакції: «Розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об’єктів з новими технологіями, а також зміна цих зон (збільшення чи зменшення згідно з пунктом 5.7) затверджуються Головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів».

Для отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо корегування розміру нормативної санітарно-захисної зони підприємства Ви можете звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, web: www.consumer.gov.ua, e-mail: info@consumer.gov.ua).