Роз’яснення щодо порядку отримання Санітарного паспорту

на право експлуатації  рентгенівського  кабінету

 

Згідно п 2.2. Державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2005 N 54, та п 1.14-1.20 Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" 6.6.3-150-2007, затверджених наказом МОЗ України від 04.06.2007 N 294  та наказу від 22.09.2017 № 1126 "Про внесення змін до Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»" для отримання Санітарного паспорту на право експлуатації рентгенівського кабінету, необхідно:

Організувати і провести відповідні лабораторно – інструментальні дослідження, випробування, контролі тощо.

до Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області подати ЗАЯВУ на погодження Інструкції з радіаційної безпеки; Інструкції з запобігання і ліквідації радіаційних аварій, Положення про роботу служби радіаційної безпеки підприємства (відповідальну за радіаційний контроль особу або підрозділи); Контрольні рівні опромінення (http://www.gudpss.zp.ua/purchase_19.html - «зразки заяв»);

Підготувати пакет документації за нормативним переліком, згідно чинного законодавства (http://www.gudpss.zp.ua/index_11.html «Інформаційна картка з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами»)

 

ДО УВАГИ!

4 листопада 2017 року вступили в дію нові вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур для стоматології. Відповідний наказ МОЗ (№1126 від 22.09.2017) про внесення змін до діючих стандартів було опубліковано в Офіційному віснику України. /search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31137.html/