• A-
    A+
  • Людям із порушенням зору

Інформація для кандидатів на посади держслужби

Роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби від 15.03.2021 року № 131-р/з щодо щодо призначення на посаду державної служби та продовження строку перебування на державній службі особи, яка досягла 65-річного віку

Закон України "Про державну службу" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page#Text

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#Text

Перелік тестових питань на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства https://nads.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-nads-vid-30-serpnya-2017-roku-178?fbclid=IwAR0N-G3t6Q6_bPlxKMr0MbBry6a9-jOoX00oNIFyCavY2wlq0lQe9qN9Ews