siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

14 серпня 2018

До відома суб’єктів господарювання

На сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України для
отримання зауважень та пропозицій опубліковано проект наказу «Про
затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження
сортових та посівних якостей насіння зернових культур» Проект наказу
розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про насіння і садивний
матеріал», підпунктів 191, 192 пункту 4, пункту 8 Положення про
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119
(із змінами), та з метою виконання пункту 69 Розділу 3 Всеохоплюючої
Стратегії імплементації  Глави IV  (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу
IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24
лютого 2016 року № 228-р.