siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

12 листопада 2018

До уваги виробників насіння.

Виробники насіння і садивного матеріалу зобов’язані додержуватись технологічних і методичних вимог щодо збереження сортової чистоти, біологічних і урожайних властивостей  сорту та посівних якостей насіння. Всі порушення з дотримання просторової ізоляції  можуть призвести до змін генетичних параметрів сорту, обов’язково вплинуть на сортові якості насіння у всіх наступних ланках елітного та репродукційного насінництва.

Просторова ізоляція – це розміщення посівів с-г культур на певній відстані один від одного, щоб запобігти переопиленню між сортами або біологічно близькими культурами  та зберегти їх сортову чистоту та типовість. Просторову ізоляцію також застосовують для того, щоб уникнути зараження посівів хворобами та шкідниками.

При вирощуванні насіння повинно бути забезпечено – збереження високої чистоти та типовості, які досягаються дотриманням норм просторової ізоляції між різними сортами однієї культури і різними репродукціями одного сорту. Насінницькі  посіви слід розміщувати на певній  відстані від інших посівів, щоб знизити ризик перезапилення різних рослин тобто біологічного засмічення, яке відбувається в результаті природного перезапилення різних сортів, гібридів та різновидностей. Воно особливо небезпечне для перехреснозапильних культур, коли не витримується між сортами і гібридами відповідна просторова або штучна ізоляція. Можливе перезапилення і між сортами самозапильних культур, оскільки в природі не існує абсолютних самозапильників.

Питання дотримання норм просторової ізоляції між суб’єктами господарювання регулюється Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 365 від 07.10.2016 року «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів».

В даному Порядку зазначено, що відповідно до запланованого обсягу виробництва насіння та садивного матеріалу суб’єкт насінництва та розсадництва узгоджує питання не висівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання, які використовують земельні ділянки, розташовані від насіннєвого посіву на відстані в межах норм просторової ізоляції. За результатами узгодження може укладатися угода про не висівання споріднених перехреснозапильних рослин, а також про взаємні гарантії вчасного знищення падалиці культур, які є джерелом небажаного запилення на земельних ділянках в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року.

План-схему розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин суб’єкти насінництва та розсадництва Запорізької області подають до відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області не пізніше 1 березня року, в якому здійснюватиметься посів.

Згідно з порядком суб’єкти насінництва та розсадництва мають право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють товарне сільськогосподарське виробництво.

 

Під правом на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів розуміють, що в разі подання суб’єктом насінництва та розсадництва плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби, інші суб’єкти господарювання не мають права розміщувати посіви споріднених перехреснозапильних рослин на відстані в межах норм просторової ізоляції.

Суб’єкт насінництва та розсадництва, від якого план-схема надійшла першою, має право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.

У разі надходження плану-схеми розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин, при розміщенні яких будуть порушені норми просторової ізоляції, територіальний орган Держпродспоживслужби протягом семи робочих днів з дати надходження відповідного плану-схеми повідомляє суб’єктів насінництва та розсадництва, що подали відповідні плани-схеми, який саме суб’єкт насінництва та розсадництва має право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин.

Підставою для відмови в наданні переваги при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.

Нагадуємо, що відповідно статті 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» суб’єкти насінництва та розсадництва мають право вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів.