siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

08 січня 2019

Інформація щодо надання адміністративних послуг та проведення погоджувальних процедур в звітному 2018 році

Управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства згідно Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області в межах компетенції в минулому році опрацьовано 706 звернень від суб’єктів господарювання щодо надання адмінпослуг та проведення погоджувальних процедур.

Відповідно Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та вимог діючих санітарних норм та правил видано 118 дозволів (санітарний паспорт) на роботу з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання та 10 вмотивованих відмов з причин надання неповного пакету документів, недостовірних відомостей .

Згідно з Постановою КМУ від 13.03.2002 року № 302 із змінами, якою затверджено «Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств установ та організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи» опрацьовано 409 документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктами господарської діяльності та прийнято відповідно 350 позитивних рішень та 59 рішень про неможливість видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

За результатами здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності вимог ДСП 8.8.1.2.001- 98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» надано 25 санітарних паспортів на склади пестицидів та агрохімікатів, із-за виявлених невідповідностей 8 суб’єктам господарювання відмовлено.

На виконання Постанови КМУ № 285 від 02.03. 2016 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» зі змінами внесеними Постановою КМУ № 1105 від 27.12.2017 обстежено 136 медичних закладів з наданням відповідних актів.