siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

08 січня 2019

Перевірки санітарного законодавства: визначено нові критерії ризику.

Уряд затвердив нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Головне управлінняДержпродспоживслужбив Запорізькій області

Постановою КМУ від 27.12.2018 р. № 1164 затверджено нові Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Такими критеріями є:

 1. вид діяльності, що проваджується суб’єктом господарювання станом на будь-яку дату протягом останніх двох років, що передують плановому періоду;

 2. провадження діяльності, що може мати шкідливий вплив на середовище життєдіяльності та здоров’я людини;

 3. провадження діяльності, пов’язаної з обслуговуванням населення;

 4. виникнення гострих кишкових захворювань, спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, отруєнь, неінфекційних захворювань, смерті людини, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання;

 5. порушення вимог санітарного законодавства, наявність відхилень від гігієнічних нормативів за результатами лабораторно-інструментальних досліджень, проведених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), випуск неякісної, небезпечної продукції;

 6. виконання постанов, розпоряджень, висновків, приписів органу державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень санітарного законодавства;

 7. наявність обґрунтованих звернень та скарг щодо порушень суб’єктом господарювання вимог санітарного законодавства.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення визначено у додатку 1.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику здійснюватметься з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, за такою шкалою:

 • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;

 • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;

 • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

 Як часто перевірятимуть суб'єктів господарювання?

Планові перевірки здійснюватимуться з такою періодичністю:

 • з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;

 • із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

 • з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

Якщо за результатами планових та позапланових перевірок протягом останніх 6 років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх 10 років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання буде здійснюватися не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.