siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

10 січня 2019

До відома суб’єктів господарювання

З метою отримання зауважень та пропозицій на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України розміщено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183».

Проект постанови розроблено на виконання статей 15, 47, 56 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та постанови Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25 жовтня 2017 р. № 1106, а саме, Регламенту комісії (ЄС) №1768/95 від 24 липня 1995 року, що запроваджує правила застосування сільськогосподарського винятку, передбаченого у статті 14(3) Регламенту Ради (ЄС) №2100/94 про права Співтовариства на сорти рослин, Регламенту комісії (ЄС) №329/2000 від 11 лютого 2000 року, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) №1238/95, щодо імплементації правил застосування Регламенту Ради (ЄС) №2100/94 в частині сплати зборів.

Реалізація проекту постанови забезпечить вирішення комплексних задач, направлених на забезпечення: продовольчої безпеки України, правого регулювання законних інтересів володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту у разі обмеження його виключного права, питання діяльності представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, а також врегульовує сплату зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин.