siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

   Законодавча база:

 ►   Державний нагляд:

•  Закон України №877-V від 05.04.2007р. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

• Постанова Кабінету Міністрів України N 33 від 23.01.2019  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

• Постанова Кабінету Міністрів України N 34 від 23.01.2019  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

  Постанова Кабінету Міністрів України N 198 від 06.03.2019  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 23 від 16.01.2019 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»
•  Постанова Кабінету Міністрів України N 24 від 16.01.2019 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів


►   Закони України:

•  Закон України від 06.09.2018 № 2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України»

•  Закон України №922-VIII від 25.12.2015р. "Про публічні закупівлі"

•  Закон України №3348-XII від 30.06.1993р. "Про карантин рослин"

•  Закон України №956-V від 19.04.2007р. "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері карантину рослин"

•  Закон України №180-XIV від 14.10.1998р. "Про захист рослин"

•  Закон України №86/95-ВР від 02.03.1995р. "Про пестициди і агрохімікати"

•  Закон України №2806-IV від 06.09.2005р. "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

•  Закон України №3392-VI від 19.05.2011р. "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

•  Закон України №2297-VI від 01.06.2010р. "Про захист персональних даних"

•  Закон України №3723-XII від 16.12.1993р. "Про державну службу"

•  Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

•  Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"

•  Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20)

•  Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

•  Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"


►   Постанови Кабінету Міністрів України:

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 383 від 08.05.2019 «Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю»

•  Постанова Кабінету МіністрівУкраїни Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)

•  Постанова Кабінету міністрів України від 29 серпня 2018 року №676 «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348».

•  Постанова КМ №1348 від 28.12.2011р. "Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління"

•  Постанова КМ №853 від 10.08.2011р. "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби"

•  Постанова КМ №705 від 12.05.2007р. "Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"

•  Постанова КМ №751 від 18.08.2010р. "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю"

•  Постанова КМ №138 від 02.03.1994р. "Про формений одяг посадових осіб державних органів з карантину рослин України"

•  Постанова КМ №746 від 18.09.1995р. "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

•  Постанова КМ №9 від 14.01.2009р. "Про внесення змін до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

•  Постанова КМ №881 від 02.11.1995р. "Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів"

•  Постанова КМ №354 від 27.03.1996р. "Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них"

•  Постанова КМ №38 від 27.01.1994р. "Про вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин"

•  Постанова КМ №1661 від 24.10.2003р. "Про заходи щодо вступу України до Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)"

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 97 від 21 лютого 2017 р. "Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал"

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 691 від 05 жовтня 2016 р. "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування"

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 1031 від 28 грудня 2016 р. "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)"

•  Постанова Кабінету Міністрів України № 615 від  18.08.2017 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу”


►   Накази Міністерства аграрної політики України:

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2019 №385 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі»

  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 р. №96  "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби"

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України №487 від 07.08.2012 р. "Про затвердження Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки"

•  Наказ Міністерства аграрної політики України №534 від 06.09.2013р. "Про затвердження Порядку оформлення Головним державним фітосанітарним інспектором України, головними державними фітосанітарними інспекторами в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступниками та державними фітосанітарними інспекторами матеріалів про адміністративні правопорушення"

•  Наказ Міністерства аграрної політики України №690 від 21.11.2006р. "Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання"

•  Наказ Міністерства аграрної політики України №731 від 22.12.2005р. "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу"

•  Наказ Міністерства аграрної політики України №117 від 28.03.2005р. "Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука"

•  Наказ Міністерства аграрної політики України №40 від 27.01.2005р. "Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів"

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.01.2018 №18 Про затвердження Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control)

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 365 від 07.10.2016 "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів"

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 198 від 13.06.2016 "Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр"

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.04.2019 №170 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин»


►   Рішення Ради Євразійської економічної комісії:

1. Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016 №157 «Про затвердження Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які пред’являються до підкарантинної продукції та підкарантинним об’єктам на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу»

2. Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016 №158 «Про затвердження єдиного переліку карантинних об’єктів Євразійського економічного союзу»

3. Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.11.2016 №159 «Про затвердження Єдиних правил і норм забезпечення карантину рослин на митній території Євразійського економічного союзу»

4. Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.03.2018 № 24 "Про внесення змін до Єдиних карантинних фітосанітарних вимог, які предявляються до підкарантинної продукції та підкарантинним об'єктам на митному кордоні та на митній території Євразійського економічного союзу"

5. Рішення Ради Євразійської економічної комісії від 30.03.2018 № 25 "Про внесення змін до єдиного переліка карантинних об'єктів Євразійського економічного союзу"


Фітосанітарні вимоги країн 


Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів

 1. Фітосанітарні принципи карантину та захисту рослин та застосування фітосанітарних заходів в міжнародній торгівлі МСФЗ 1 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/1-1.pdf
 2. Вказівки щодо експорту,  імпорту та вивільнення  агентів біологічної боротьби та інших корисних організмів МСФЗ 3 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/3-1.pdf
 3. Глосарій фітосанітарних термінів МСФЗ 5 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/5-1.pdf
 4. Система сертифікації на експорт  МСФЗ 7 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/7-1.pdf
 5. Вимоги по встановленню вільних місць та ділянок виробництва МСФЗ 10 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/10-1.pdf
 6. Вказівки щодо фітосанітарних сертифікатів МСФЗ 12 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/12-1.pdf
 7. Керівництво щодо нотифікації про невідповідність та екстрені дії МСФЗ 13 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/13-1.pdf
 8. Вказівки щодо регулювання дерев’яного пакувального матеріалу у міжнародній торгівлі МСФЗ 15 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/15-1.pdf
 9. Керівництво по фітосанітарній системі регламентації імпорту МСФЗ 20 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/20-1.pdf
 10. Керівництво по огляду МСФЗ 23 
  http://gudpss-zp.gov.ua/post/16/23-1.pdf

Директиви комісії ЄС, імплементація вимог

 1. Директива ради 2000/29/ЄС
 2. Директива Комісії 2004/102/ЄС "Внесення доповнень II, III, IV та V до Директиви Ради 2000/29/ЄС щодо заходів захисту
 3. Рішення Комісії 2015/789 від 18 травня 2015 року  про захисні заходи від інтродукції та поширення у межах Європейського Союзу Xylella fastidiosa (Хвороба Пірса)
 4. Рішення Комісії ЄС 2015/2417 від 17 грудня 2015 Про внесення змін до Рішення (ЄС) 2015/789 щодо заходів по запобіганню інтродукції та поширення в межах  Європейського Союзу  Xylella fastidiosa (Wells та ін.)
 5. Розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 р. № 228-р. Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
 6. ВИКОНАВЧА ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ (ЄС) 2017/1279 від 14 липня 2017 року Що вносить зміни до Додатків I-V Директиви Ради 2000/29/ЄC про захисні заходи проти ввезення до Співтовариства організмів, шкідливих для рослин і рослинної продукції, і проти їх розповсюдження в межах Співтовариства