siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

Основні завдання Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області:

 

►  реалізація державної політики в сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

►  здійснення,відповідно до законодавства,державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю):

•  за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, біологічними продуктами, патологічним матеріалом,

•  додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування зберігання, застосування  пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, зокрема імпортованих лікарських травах, водних об’єктах; воді, що використовується для господарсько – питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою; лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;

•  дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на відомчій території;

•  застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних, профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони відомчої території від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших територій або карантинних зон;

•  здійснення контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення; та участь у визначенні цих факторів, встановленні і оцінюванні ступеню створюваного ними ризику;

►  здійснення у межах компетенції, контролю за усуненням причин і умов виникнення, поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

►  подання, в установленому порядку, пропозицій щодо обмеження або заборони в’їзду на відомчу територію громадян України, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території;

►  проведення державної санітарно – епідеміологічної експертизи з оформленням результатів її проведення у вигляді відповідних висновків;

►  розробка та здійснення санітарних заходів, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством, зокрема, щодо обмежування, заборони, тимчасового припинення діяльності; вживання, відповідно до закону інших заходів реагування, у тому числі обмежування або заборони ввезення (пересилання) на митну територію або перевезення біологічних продуктів та патологічного матеріалу;

►  участь у проведенні санітарно – епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення й поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти; групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень; випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань та вжиття заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства;

►  участь у реалізації науково – технічної, технологічної та інноваційної політики; впровадженні у виробництво науково – технічних досягнень та передового досвіду з питань профілактики захворювань людини, а також факторів середовища життєдіяльності людини, реалізації державної політики в інших визначених сферах;

►  участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів;

►  здійснення відбору зразків об’єктів санітарних заходів, зразків продукції та перевірки її характеристик; організація проведення лабораторних досліджень (випробувань) та/або експертизи;

►  здійснення моніторингу причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини;

►  узагальнення результатів здійснення державного санітарно – епідеміологічного нагляду з аналізом причин виявлених порушень, розробкою та поданням у встановленому порядку пропозицій щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту здоров’я населення та санітарно епідемічного благополуччя населення.