siti of ZP
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Запорізькій області

   Законодавча база:

 

 ►   Державний нагляд:

  Постанова Кабінету Міністрів України N 198 від 06.03.2019  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 23 від 16.01.2019 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»
•  Постанова Кабінету Міністрів України N 24 від 16.01.2019 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 97 від 21 лютого 2017 р. "Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал"

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 691 від 05 жовтня 2016 р. "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування"

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 1031 від 28 грудня 2016 р. "Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)"

•  Постанова Кабінету Міністрів України № 615 від  18.08.2017 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу”

 ►   Накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.12.2017 № 709 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин»

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.01.2018 №18 Про затвердження Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control)

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 365 від 07.10.2016 "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів"

•  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 198 від 13.06.2016 "Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр"


 ►   Закони України:

•  Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

•  Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні"

•  Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів"

•  Закон України "Про державну службу"

•  Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20)

•  Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

•  Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"

 ►   Постанови Кабінету Міністрів України:

•  Постанова Кабінету Міністрів України N 383 від 08.05.2019 «Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю»